ReadyPlanet.com
dot dot
PRIVACY POLICY

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด

Privacy Policy of Artwork Plus Co., Ltd. 

บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัดได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ รวมทั้ง ท่านที่สมัคร (Sign up) เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมไว้

2. บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน

2. บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ เป็นต้น บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ในทางอื่น                                                                                                                   

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวแจ้งมาที่  www.artwork-plus.com

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

ทาง www.artwork-plus.comได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2. บริษัทฯได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
3. บริษัทฯได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. บริษัทฯได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ 

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด

            ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อมายังที่

 บริษัท อาร์ตเวิร์คพลัส จำกัด

 ที่อยู่   1558/24 มบ.บ้านกลางกรุง ออฟฟิศพาร์ค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ 0-2136-7963

 โทรสาร   0-2136-7964

 Email : info@arwork-plus.comPRIVACY POLICY
dot
artwork plus
dot
PRODUCT สินค้า
dot
artwork@style
dot
APPAREL เสื้อผ้า
T-SHIRT เสื้อยืด
เสื้อโปโล
เสื้อแจ็คเก็ต
ชุดยูนิฟอร์ม
เสื้อช็อปช่าง
แจ็คเก็ตทรงสูท
ชุดหมีช่าง
ชุดซาฟารี
เสื้อเชิ้ตทำงาน
เสื้อพนักงาน
กางเกงทำงาน
เสื้อโปโลบริษัท
เสื้อยืดกีฬา
เสื้อยืดทีม เสื้อรุ่น
เสื้อโปโลเด็ก
เสื้อยืดสกรีน
เสื้อกุ๊ก, ชุดเชฟ, ชุดพ่อครัว
เสื้อกั๊ก, เสื้อกั๊กช่าง, เสื้อกั๊กสนาม
หมวกพนักงาน
dot
artwork@design
dot
EMBROIDERY
ออกแบบลายปัก
รับปักลาย ปักโลโก้
ลายปักสำเร็จรูป
ป้ายอาร์มทอ
dot
artwork@gift
dot
PROMOTIONAL GIFT
เสื้อพรีเมี่ยม
หมวกแก็ป CAP
หมวกสำเร็จรูป
หมวกพรีเมี่ยม
หมวกเบสบอล
หมวกกอล์ฟ
หมวกไวเซอร์
หมวกกีฬา
หมวกผ้าพีช
หมวกซาฟารี
หมวกฮิปฮอป, หมวกสแนปแบค
หมวกเแก๊ปตาข่าย, Mesh Cap
หมวกพนักงาน
หมวกโรงงาน
ผ้าขนหนู TOWEL
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า
ผ้าขนหนูเช็ดมือ
ผ้าขนหนูเช็ดตัว
ผ้าขนหนูพรีเมี่ยม
กระเป๋าผ้า Bag
กระเป๋าช็อปปิ้ง
กระเป๋าพรีเมี่ยม
ถุงผ้าดิบ
ถุงผ้าสปันบอนด์
ร่มพรีเมี่ยม
bulletTowel Sets
bulletTerry Towel
dot
Newsletter

dot
Photo Gallery : Polo Shirt, Jacket, Uniform, Cap, Towel, Bag
หน้าหลัก Home
Polo Shirt Infos แบบเสื้อโปโล
เสื้อโปโลสั่งตัด,เสื้อโปโลผู้ชาย,เสื้อโปโลผู้หญิง,เสื้อโปโลทำงาน,เสื้อโปโลพนักงาน,เสื้อโปโลปักโลโก้
Polo Simple : เสื้อโปโลสำเร็จรูป
เสื้อยืดสำเร็จรูป T-SHIRT SIMPLE เสื้อยืดพร้อมสกรีน
เสื้อช็อปช่าง เสื้อพนักงาน Work Shirt
เสื้อช็อปช่างสำเร็จรูป, เสื้อพนักงานพร้อมส่ง, ชุดยูนิฟอร์มช่าง
iJacket : แจ็คเก็ตสั่งตัด
Jacket Casual, เสื้อแจ็คเก็ต, แจ๊คเก็ตสำเร็จรูป
กระเป๋าผ้า, ถุงผ้า, ถุงผ้าลดโลกร้อน, กระเป่าพรีเมี่ยม
ผ้าขนหนู, ผ้าขนหนูพรีเมี่ยม, ผ้าขนหนูปักโลโก้, TOWEL, Premium
หมวก Cap, หมวกแก็ป, หมวกพรีเมี่ยม, หมวกปักโลโก้
หมวกแก๊ป,หมวกแก๊ปสำเร็จรูป,หมวกแก๊ปพร้อมส่ง,หมวกแก๊ปปักโลโก้,หมวกแก๊ปพรีเมี่ยม,Cap Simple,หมวก Cap,หมวกเปล่า
dot
iCap Logo หมวกแก็ปสั่งทำ หมวกพรีเมี่ยม
dot
หมวกแก๊ป หมวกCap iCap Logo
dot
การติดต่อสั่งซื้อ และชำระเงิน
dot
bulletการสอบถาม และขั้นตอนสั่งซื้อ
bulletเงื่อนไขการสั่งซื้อ และการชำระเงิน
bulletประเมินค่าจัดส่งสินค้า EMS
bulletนโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
dot
Search

dot
สินค้าราคาพิเศษ


info@artwork-plus.com
เสื้อยืดสกรีน, T-SHIRT, เสื้อยืดพร้อมสกรีน, เสื้อยืดพรีเมี่ยม.png
เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตทำงาน SMART SHIRT
เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตทำงาน, เสื้อเชิ้ตทำงานหญิง, เสื้อเชิ้ตทำงานชาย, เสื้อเชิ้ตแขนยาว, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
เสื้อพนักงาน, เสื้อบริษัท, เสื้อทำงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, ชุดฟอร์มทำงานบริษัท, ชุดฟอร์มโรงงาน, กางเกงทำงาน
แจ็คเก็ตทรงสูท, แจ็คเก็ตสูทผู้ชาย, แจ็คเก็ตสูทผู้หญิง, แจ็คเก็ตกึ่งสูท, เสื้อกึ่งสูท, ชุดกึ่งสูท, Jacketกึ่งสูท, เสื้อคลุมกึ่งสูท, สูงลำลอง, Jacket Suit
แจ็คเก็ตแมสเซนเจอร์, เสื้อคลุมแมสเซ็นเจอร์, เสื้อjacket messenger, เสื้อคลุม messenger, ชุดฟอร์มแมสเซ็นเจอร์, ชุดแมสเซ็นเจอร์, Messenger Jacket
ชุดหมีช่าง ชุดนักบิน Coverall
เสื้อพนักงานขับรถ, แบบเสื้อคนขับรถ, เสื้อเชิ้ตทำงาน, เสื้อพนักงานขับรถแขนสั้น, เสื้อพนักงานขับรถแขนยาว, Uniform, Work Shirt, DRIVER SHIRT
ชุดซาฟารี, เสื้อซาฟารี, แบบเสื้อซาฟารี, ชุดซาฟารีสีดำ, เสื้อเชิ้ตทำงาน, เสื้อพนักงานสีดำ, กางเกงทำงาน, Uniform, Work Shirt, SAFARI SUIT
เสื้อกุ๊ก, เสื้อเชฟทำอาหาร, ชุดพ่อครัวเชฟ, ชุดเชฟโรงแรม
เสื้อกั๊กสนาม, เสื้อกั๊กช่างภาพ, WORK VEST
ชุดยูนิฟอร์มแจ็คเก็ต แจ็คเก็ตทำงาน แจ็คเก็ตพนักงาน แจ็คเก็ตช่างโรงาน เสื้อช็อปแขนยาว ชุดฟอร์มช่าง
artwork@move: POLO SHIRT, OFFICE SHIRT, JACKET, UNIFORM
เสื้อยืดโปโล Dry Tech, ผ้าครายเทค, Polo Shirt, DRY TECH 201
เสื้อยืดโปโล Dry-Tech 401, ผ้าครายเทค, Polo Shirt, DRY TECH 401
เสื้อยืดโปโล Endurance,ผ้าเอ็นดัวแรนซ์ ,Polo Shirt, ENDURANCE
DRY-TECH PLUS, ดรายเทค พลัส
เสื้อโปโล, MICRO CVC HYBRID
เสื้อโปโล, MICRO TC HYBRID, เสื้อโปโล micro tc hybrid, ผ้าไมโคร, ผ้า Hybrid
DRY-TECH 505, เสื้อโปโล, dry tech, 505, ผ้า Drytech
เสื้อยืด ซุปเปอร์ซอฟ, Super Soff , T-SHIRT
GILDAN, เสื้อยืด GILDAN, Premium Cotton, T-Shirt, เสื้อยืดเนื้อดี, เสื้อยืดเนื้อผ้านุ่ม, เสื้อยืดผ้าค็อตต้อน, เสื้อยืดผ้า cotton, t shirt
GILDAN, เสื้อยืด GILDAN, Soft Style, T-Shirt, เสื้อยืดเนื้อดี, เสื้อยืดเนื้อผ้านุ่ม, เสื้อยืดผ้าค็อตต้อน, เสื้อยืดผ้า cotton, t shirt
GILDAN, GILDAN Heavy Blend, Hooded Sweatshirt, เสื้อแจ๊คเก็ต, เสื้อแจ๊คเก็ตผ้ายืด, แจ๊คเก็ตสีดำ, แจ๊คเก็ตมีฮูด
GILDAN JACKET ,HOODED SWEATSHIRT, เสื้อกันหนาว, แจ็คเก็ตมีฮู้ด
แจ็คเก็ตเบสบอล, BASEBALL JACKET, เสื้อเบสบอล
แจ็คเก็ตบอมเบอร์, BOMBER JACKET, แจ็คเก็ตนักบิน
แจ็คเก็ตมีฮู้ด, เสื้อกันหนาวมีหมวก, HOODED JACKET
เสื้อเชิ้ตผ้า OXFORD, เสื้อเชิ้ตผ้าอ๊อกฟอร์ด
กางเกงขายาว, กางเกงทำงาน, กางเกงผู้ชาย, กางเกงสแล็ค, Formal Trousers, Trousers Uniform, Business Trousers, Work Trousers,Trousers Workwear, Men Trousers
Jacket, Micro Ripstop, รับผลิตเสื้อแจ็คเก็ต, แจ็คเก็ต, ผ้าไมโครสต็อป
Polo Shirt, Lacoste, เสื้อโปโล, ผ้าลาครอส
Polo Shirt, Micro Plus, TK Micro, ผ้า TK Micro
เสื้อผ้ากันไฟ, ชุดยูนิฟอร์มกันไฟ, ชุดหมีกันไฟ, แจ็คเก็ตกันไฟ
Design Infos
Tel: 0-2136-7963
@artworkplus
LINE ID: artworksales
LINE ID: artworkservice
LINE ID: artworkshirt
LINE ID: artworksale
info@artwork-plus.com
รับสมัครงาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผ้า DRY TECH,ผ้าดรายเทค,ผ้าDri Balance,ผ้าไดรบาลานซ์,ผ้า ENDURANCE,ผ้าเอ็นดัวแรนซ์,ผ้าซุปเปอร์ซอฟ,ผ้าSuper Soft,ผ้าSyntrel,ผ้าซินเทรล,ผ้ายืดเนื้อดี,ผ้ายืดพรีเมี่ยม

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้า | บริการ | การออกแบบ | การสอบถาม, สั่งซื้อ | การชำระเงิน | ติดต่อเรา

ARTWORK PLUS CO., LTD.

1558/24 OFFICE PARK, DEBARATNA ROAD, BANGNA TAI, BANGNA, BANGKOK 10260 THAILAND

TEL : 0-2136-7963 FAX : 0-2136-7964 EMAIL : info@artwork-plus.com

MOBILE : 099-007-8288 , 099-007-8858 , 099-252-3737 , 099-252-4747